Giàn phơi điều khiển GLT-8013-FS

11,475,000 8,750,000