Giàn phơi thông minh Xếp gắn tường GT2

1,550,000 1,150,000