Giàn phơi thông minh gắn tường GT3

1,950,000 1,450,000