Giàn phơi thông minh Sankaku So1

2,150,000 1,450,000